Kubernetes

Deployments, Pods & Services

bild.png
Deployment är den huvudsakliga maskinen som kubernetes kör.
Den ser till att podsen finns, hur många av dem och vilken image som ska användas för dessa.

bild.png
Noderna kan blir Virtuella Maskiner

bild.png
bild.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.