Azure

Ändra storlek på VM

Screenshot 2022-02-16 at 08.53.19.png
Screenshot 2022-02-16 at 08.55.38.png
Välj “Size” / “Storlek” i sidomenyn
Screenshot 2022-02-16 at 08.53.28.png

Du ser nu en översikt av tillgängliga “storlekar”.
Priserna finner du här:
Du kan även beräkna din estimerade kostnad här:
vCPU är det antal processorer din dator kommer att ha , RAM är ram-minnet i Gigabyte.
Kubernetes med miniKube kräver minst 2 stycken vCPU.
Screenshot 2022-02-16 at 08.56.34.png
Välj och tryck på den storleken du vill ha. Rekommenderar det allra billigaste möjliga (B1s för VPN och för din Kubernetes VM )
Screenshot 2022-02-16 at 08.57.29.png
Längst ner i vyn ser du “resize” , klicka för att implementera din ändring av storlek (tänk på att detta startar om din virtuella maskin)
Screenshot 2022-02-16 at 08.57.49.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.