Offerte voor de afbraak en heropbouw van 2 woningen en 2 studio’s

241-O1301-LVNPL

datum : 19 september 2023
geldig tot : 19 oktober 2023


Aan:
Vincent De Mesmaeker
Pieter Coutereelstraat 19, 3000 Leuven

---

Ontwerper
Grid-Architectuur
Ingenieur - Architect Boris Dexters
+32 (0)495 63 16 98
Boris@grid-architectuur.be
www.grid-architectuur.be
-
Grid-Architectuur handelt onder de rechtspersoon Bo Architecture bv bvba, Nijverheidslaan 33, 3630 Maasmechelen,
ondernemingsnummer : BE 0844.756.271, stamnummer B300157, polisnummer 00/A.10012Dag Vincent,

hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen.
Graag bied ik u volgend prijsvoorstel aan.
Zoals ik begrepen heb beperkt de opdracht zich voorlopig tot het opstellen en indienen van de omgevingsvergunning en dit voor een volume met 2 woningen en 2 studio’s.
Vermits het aantal eenheden op dit moment slechts een inschatting betreft en de mogelijkheden pas zullen blijken uit de voorstudie geef ik een prijsvoorstel per vergunde eenheid.
Ik zie graag uw reactie tegemoet!

A. Aangeboden diensten - overzicht

Voor dit project bieden we volgende diensten aan :
Architectuur - beperkte opdracht
voorontwerp
indienen bouwaanvraag
opdracht kan in een latere fase steeds verder uitgebreid worden naar aanbestedingsdossier, uitvoeringsdossier, opvolging indien gewenst.
Coördinatietaken :
opvolging stabiliteitsstudie,
opvolging studie technieken,
opvolging veiligheidscoördinatie,
sloopopvolging, asbestinventaris,
algemene planning en fasering*,
nazicht vorderingsstaten.
*algemene planning betekent niet dat er dagboeken worden opgemaakt door de architect, noch dat bestellingen en leveringen worden gecontroleerd. De coördinatie beperkt zich tot een wekelijkse controle van de werken en het nazicht van de algemene planning.

B. Niet inbegrepen in de aangeboden diensten

Veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering;
EPB-verslaggeving;
Haalbaarheidsstudie energie;
Stabiliteitstudie;
evaluatie bestaande structuur;
studie bij renovatie-ingrepen;
Studie technieken;
HVAC;
Sanitair;
Elektriciteit;
RWA of natuurlijke ventilatie;
Branddetectie (excl. risicoanalyse);
Lift;
Sloopopvolging en asbestinventaris via destructief onderzoek: Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen (inclusief woningen en appartementen) gebouwd vóór 2001.
Cultuurhistorisch profiel, opgesteld door een cultuurhistoricus; Het profiel geeft een rangschikking en quotering van de belangrijke erfgoedwaarden; Voor dit project zal dat niet nodig zijn vermits het pand niet op de erfgoedlijst staat.
As-Built dossier. Niet inbegrepen in de aangeboden prijs. Dossier wordt opgesteld via veiligheidscoördinator. (na te kijken in de offerte)
Foto-verslag as-builtdossier. Niet inbegrepen in de aangeboden prijs. Epb-verslaggever vraagt fiches en foto’s op. Foto’s uit het werfverslag architect kunnen uiteraard altijd gebruikt en doorgegeven worden.

C. Plan van aanpak

Voorontwerp
We vertrekken van een volumestudie en onderzoeken van hieruit de potentiële vloeroppervlakte, buitenruimte en parkeerruimte.
Vervolgens nemen we een standpunt in betreffende de ideale verdeling van de beschikbare ruimte; dit resulteert in een eerste ontwerp.
We toetsen dit eerste ontwerp af bij de stad Leuven.
Verder wordt advies ingewonnen bij externe diensten zoals de brandweer: Er wordt onder andere gekeken naar de vluchtwegen, blusvoorzieningen en de bereikbaarheid van het gebouw voor hulpdiensten. Eventuele opmerkingen en aanbevelingen van de brandweer worden meegenomen in het verdere ontwerp en verwerkt in de plannen.
Na goedkeuring van het definitief voorontwerp wordt de vergunningsaanvraag voorbereid.
Vergunningsaanvraag
Na het schetsontwerp volgt de verfijning van het plan voor de vergunningsaanvraag. Definitieve keuzes worden gemaakt over materialen en teruggekoppeld naar de stad.
Administratieve documenten worden opgemaakt en verzameld, waaronder de studie van de brandweer. Het ontwerp wordt op schaal getekend en de bouwaanvraagdocumenten worden opgesteld. Ten slotte wordt het dossier digitaal ingediend bij de gemeente en bieden we bijstand tijdens de procedure.
De vergunningsaanvraag betreft plannen van de bestaande toestand, afbraakplannen en plannen nieuwe toestand.
Specifieke voorwaarden
Door de aangifteplichtige aan te leveren :
Administratieve gegevens van het project;
Ev. bestaande plannen met aanduiding van de functie van de verschillende onderdelen en de oriëntatie van het gebouw;
Ontwerp en technische gegevens van de sanitaire installaties, CV- en ventilatiesystemen;
Materialenfiches documenteren en bijhouden;
aanstellen EPB-verslaggever;
aanstellen Veiligheidscoördinator;
aanstellen Stabiliteitsingenieur;
laten uitvoeren van studies omtrent HVAC, electricteit, sanitair, verlichting
asbestattest
as-built dossier

Forfaitaire Diensten uitgedrukt per vergunde eenheid

Diensten
forfait, exclusief btw
BTW
Totaal, incl btw, EUR
1
Vergunning/eenheid
€4,500.00
21%
€5,445.00
There are no rows in this table
€5,445.00
Sum
De offerte voor deze diensten is gebaseerd op een vast forfaitair bedrag per vergunde wooneenheid;
Het tarief voor werken in regie bedraagt : 95 EUR/u, excl BTW;

Betalingscondities in percentage

fasen
percentage
1
Voorschot
15%
2
Vergunningsaanvraag - bij indienen
45%
3
Vergunningsaanvraag - bij verkrijgen
40%
There are no rows in this table
100%
Sum

Bijlage : ontwerp contract

2101_Overeenkomst_VergunningsAanvraag.pdf
68.7 kB

Grid-Architectuur handelt onder de rechtspersoon Bo Architecture bv bvba, Nijverheidslaan 33, 3630 Maasmechelen,
ondernemingsnummer : BE 0844.756.271, stamnummer B300157, polisnummer 00/A.10012
Grid-architectuur.be

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.