Level 5 - Intelligente Processen

Level:
Vragen:
5.1 Automatisering
4
Administratieve processen zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd waar mogelijk
n.v.t.
Operationele processen zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd waar mogelijk
n.v.t.
Automatisering wordt continu doorontwikkeld en verbeterd
n.v.t.
Management heeft een focus op het digitaliseren en automatiseren van processen
n.v.t.
5.2 Kunstmatige Intelligentie
4
Data wordt gebruikt voor het ontwikkelen van AI-modellen
n.v.t.
Predictieve modellen worden gebruikt in dagelijkse werkzaamheden en besluitvoering
n.v.t.
Optimalisatie modellen worden gebruikt in dagelijkse werkzaamheden en besluitvoering
n.v.t.
AI-modellen worden geregeld gevalideerd en verbeterd
n.v.t.

score:
0%


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.