Level 4 - Stabiele Processen

Level:
Vragen:
4.1 LSS organisatie
4
Medewerkers zijn getraind in Lean Six Sigma waarbij; medewerkers tenminste Yellow Belt & leidinggevenden tenminste Green Belt
n.v.t.
Men volgt de DMAIC aanpak in verbeterprojecten
n.v.t.
Medewerkers worden betrokken bij verbeterprojecten
n.v.t.
Leidinggevenden besteden geregeld tijd aan verbeterprojecten
n.v.t.
4.2 Verminderen van variatie
4
Processen worden gemonitord op stabiliteit m.b.v. Control Charts
n.v.t.
Er zijn beheersmaatregelen om processen stabiel te houden
n.v.t.
Verbeterprojecten richten zich op het verminderen van variatie
n.v.t.
Kwaliteit wordt gerapporteerd als process capability Cp en Cpk
n.v.t.
4.3 Data analyse
4
Er is een actief beleid op het verzamelen, verwerken en analyzeren van data
n.v.t.
De organisatie gebruikt analytische software voor het analyseren van data
n.v.t.
Statistische methodes worden gebruikt bij het vinden van een hoofdoorzaak
n.v.t.
Er vindt besluitvorming plaats a.d.h.v. data
n.v.t.

score:
0%


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.