Level 2 - Continu-verbeter-cultuur

Level:
Vragen:
2.1 Inzicht
4
Er zijn key-performance-indicatoren voor prestaties opgesteld (KPI's)
n.v.t.
Resultaten van KPI's zijn duidelijk te zien voor medewerkers
n.v.t.
Onderhanden werk (Work in process/ WIP) is duidelijk geïdentificeerd
n.v.t.
(Dagelijks) Schema voor werkzaamheden is zelfverklarend voor medewerkers
n.v.t.
2.2 Kort interval management
4
Prestaties (KPI’s) worden met regelmaat geëvalueerd
n.v.t.
Bij tegenvallende prestaties wordt er eerst gezocht naar de achterliggende hoofdoorzaak
n.v.t.
Leidinggevenden vertalen afwijkingen in prestaties naar concrete acties voor medewerkers
n.v.t.
Er is een systeem om verstoringen snel en effectief op te lossen
n.v.t.
2.3 Verbeter initiatieven
4
Medewerkers zien problemen als kansen om te verbeteren
n.v.t.
Er komen geregeld verbeter-initiatieven vanuit medewerkers
n.v.t.
Leidinggevenden zijn erop gericht het werk continu te verbeteren
n.v.t.
Er is een overzicht van alle verbeter-initiatieven
n.v.t.

score:
0%


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.