Level 3 - Efficiënte Processen

Level:
Vragen:
3.1 Elimineren van verspilling
3
Alle medewerkers zijn getraind om verspilling in hun dagelijks werk te herkennen
n.v.t.
De belangrijkste processen worden jaarlijks geëvalueerd om verspilling te identificeren
n.v.t.
Er lopen geregeld projecten gericht om verspilling te verminderen
n.v.t.
3.2 LEAN management
4
Hoofdprocessen zijn duidelijk gedefinieerd, uitgetekend en toegankelijk voor iedereen
n.v.t.
Er is een duidelijke focus op bottleneck werkzaamheden
n.v.t.
Onderhanden werk doorloopt het proces zonder al te veel stil te staan/ wachttijden (flow)
n.v.t.
Teams zijn zoveel mogelijk zelfsturend
n.v.t.
3.3 Risico management
4
Risico Management technieken (zoals FMEA) worden toegepast om processen te evalueren en te verbeteren
n.v.t.
Er worden technieken gebruikt om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt (Mistake Proof, automatisering)
n.v.t.
Preventief onderhoud wordt toegepast
n.v.t.
Storingen worden zodanig opgelost dat ze niet meer terug komen
n.v.t.

score:
0%



Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.