icon picker
Ergenlik Dönemi

Ergenlik Dönemine Giriş

undraw_feeling_blue_4b7q.png
Ergenlik, erken çocukluktan sonra en hızlı fiziksel dönüşümün yaşandığı dönemdir ve genellikle sıkıntılı bir süreçtir.
Bu dönemde ebeveynler dışında başka kişiler rol model haline gelmektedir.
Ergenlikte ilk olarak “kimlik” sorunu ortaya çıkar, çocuklar bir birey olarak kim olduklarını sorgularlar.
Ergenliğin son döneminde ise kariyer ve ilişki konuları hakkındaki
sorular ortaya çıkmaktadır.

Ergenlik Döneminde Yaşanan Sıkıntılar


Ergenlik döneminde çocukta 2 farklı stres ortaya çıkmaktadır. Bunlarda ilki yaşanan hormonel ve fiziksel degişimden, diğeri ise kimliğini bulma sürecinden kaynaklanmaktadır.
Bu kimlik ve fiziksel degişim sonucu ergenler 2 farklı tepki verirler. Bir grup sorunları içselleştirir. Bunun üç farklı göstergesi olur. Bunlar depresyon, kaygı bozukluğu ve fiziksel semptomlar şeklinde ortaya çıkar.
Diğer bir grup ergenler ise bu sorunlari dışsallaştırırlar. Anti-sosyal davranışlar, şiddet, madde bağımlılığı gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
Bu noktada ailelerin çocuklarıyla güvene dayalı bir bağ kurmuş olması çok önemlidir. Bu da okul öncesinde başlayan ve okul dönemi boyunca sürdürülmesi gereken bir süreçtir.
undraw_breaking_barriers_vnf3.png

Başarılı Olmanın Aşamaları

undraw_adventure_map_hnin.png
Başarılı olanların ilk ortak noktası en başta kendilerini o zirve noktasında hayal edebilmeleridir.
İkinci aşama ise kişinin süreçte nerede olduğunu bilmesidir. Kişi kendisinin bütün eksikliklerinin bilincinde olmalı, ayakları yere basmalıdır.
Üçüncü aşama, bireyin etrafında kendisine destek olabilecek ve yol gösterebilecek kişilerin olmasıdır.
Son aşama ise on bin saat çalışmaktır. Yani kişinin yeteneğini geliştirmek için çok çalışması lazımdır. (Bkz.
@Çizginin Dışındakiler
)

Çocuk Gelişiminde Babaların Önemi

Ülkemizde babalar özellikle okul öncesi dönemde çocuklarıyla hiç vakit geçirmemektedir.
Ancak çocuk gelişiminde özellikle annenin yetmediği yerlerde, çocuğuyla kaliteli zaman geçirmesinin önemi çok fazladır.

undraw_fatherhood_7i19.png


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.