icon picker
Çocuk Gelişiminde Okul Dönemi

Çocuklarda 6-11 Yaş Arası Dönem

undraw_back_to_school_inwc.png
Okul çağıyla birlikte çocuk ailenin kontrolünden çıkar
ve artık başka yetişkinlerin kontrolüne geçer. Bu evre bazı ebeveynler için kaygı verici bir süreç haline gelebilir.
Aileler öncelikli olarak çocuklarının kaç yaşında ve
hangi okula gideceklerine karar vermelidir.
Çocuğun daha önce okul öncesi eğitime katılmış olması,
okula başlangıç sürecini oldukça kolaylaştıracaktır.
Ebeveynlerin okul yönetici ve öğretmenleriyle sağlıklı bir iletişim kurması da bu süreçte oldukça önemlidir.

Çocuklarda Geliştirilmesi Gereken Beceriler

21. yüzyılda çocukların başarılı olması için edinmesi gereken becerileri 6 (orijinali 7) başlıkta toplayabiliriz.
(Bkz.
@Reinventing Education for the 21st Century
)

undraw_Solution_mindset_re_57bf.png
Eleştirel Düşünme ve Yaratıcılık
Çocuklar, itiraz edebilme, sorgulama ve soru sorma cesareti edinmelidir.
Hayatın Farklı Alanlarıyla Bağ Kurabilme
Farklı kültürler ve farklı dünyalardan gelen insanlarla iletişim kurabilmek günümüzde çok önemli hale gelmiştir.
Zihinsel Esneklik
Sabit fikirli olmama, değişen verilerle yeniden yorumlayabilme, önyargılı olmama zihinsel esnekliği sağlar. Dil bilme becerisi bu esnekliği kazanmak açısından önemlidir.
İnisiyatif Alma ve Girişimcilik
Herhangi birinden emir-komut almadan karar verebilme becerisi
İletişim
Hem kendini iyi ifade etme, karşı tarafın anlayacağı şekilde hikayeleştirebilme hem de söylenileni anlayabilmek çok önemlidir.
Bilgi Toplama ve Analiz Edebilme
Bilgi kaynaklarını irdeleyip, edinilen verileri değerlendirebilme becerisi, en çok ihtiyaç duyulan beceridir.

Çocuklarda Ödev Yapma Sorunları

undraw_pending_approval_xuu9.png
Okul döneminde çocukların karşılaştıkları 2 önemli sorun vardır.
Bunlardan ilki ödev yükü, ikincisi ise hafta sonu ve yaz tatilleri gibi okul dışı zamanları nasıl geçirdikleridir.
Araştırmalara göre Türkiye, dünyada en çok ödev veren 5 ülkeden biridir. Ama aynı zamanda da öğrencileri en başarısız ülkelerden biridir.
Aslında genel olarak ödevin başarıya etkisi yoktur. Özellikle okul çağinin başında verilen fazla ödev çocukların motivasyonunu düşürmektedir.
Ödev, çocukların pratiğini arttırmak, çocuğun bir sonraki derse hazırlanması, farklı alanlardaki uygulama becerisinin arttırılması, ayrıca problem çözme ve yaratıcılığının arttırılması için verilmelidir.

Okul Dışı Zamanlarda Vakit Geçirme


Çocukların başarısını belirleyen temel faktörlerden biri, hafta sonu ve yaz tatilleri gibi okul dışı zamanlarını nasıl değerlendirdikleridir.
Tatiller, özellikle yoksul ve dezavantajlı çocuklar için, büyük bir risk yaratmaktadır.
Çocuk bu süreçte okul döneminde kazandığı bütün donanımını kaybeder ve imkanı olan çocuklarla arası açılır.
Çocuklar özellikle yaz tatili boyunca kitap, kamp, etkinlik gibi birçok kültürel ve sanatsal içeriğe dahil olmalıdır.
Aileler çocuklarıyla kaliteli, diyaloğu zengin zaman geçirmelidir.

undraw_Outdoor_adventure_re_j3b7.png


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.