icon picker
Çocuk Gelişiminin Dönemleri

Çocuk gelişiminin evreleri

Çocuk gelişimi dört farklı dönemden oluşur.
Family Values - Backyard Games.png
0-6 Yaş → Erken Çocukluk / Okul Öncesi Dönem
5-11 Yaş → Orta Çocukluk Dönemi (Middle Childhoold)
11-18 Yaş → Ergenlik
18-30 Yaş → Genç Yetişkinlik (Emerging Adulthood)

En kritik dönem okul öncesi dönemdir, çünkü beyin gelişimi, fiziksel ve duygusal gelişimin büyük bölümü bu dönemde tamamlanır. Bu dönemde çocuğa yeterli destek verilmezse, sonradan bu eksiğin tamamlanması çok zordur.

Çocuk Gelişiminde 0-3 Yaş Arası Dönem

Çocuğun özellikle 0-3 yaş arası döneminde evde ebeveynleriyle olan ilişkisinin ve geçirdiği zamanın niteliği çok önemlidir.
Araştırmalara göre, bu dönemde ailesiyle arasında iyi bir diyalog olan çocuklar çok daha yüksek bir algı ve ifade düzeyine sahip olur ve okulda çok daha başarılı bir yol çizer.
İlk 36 ayda çocuğuyla kaliteli zaman geçirmeyen, yeterince ilgi göstermeyen ve diyalog kurmayan ailelerin çocukları okula akranlarından bir adım geride başlamaktadır
Okul öncesi dönemde zekâ, kelime hazinesi demektir. (Bkz.
@Otuz Milyon Kelime Çocuğunuzun Beynini Geliştirin
)

undraw_Motherhood_re_pk2m.png

Çocuk Gelişiminde 3-6 Yaş Arası Dönem

undraw_doll_play_evbw.png
Çocuk gelişiminde 3-6 yaş arasında okul öncesi eğitim çok önemlidir. Kreş, oyun alanı, anaokulu gibi formlar bunun için uygundur.
Türkiye’de okul öncesine katılım henüz yüzde 50 seviyelerine gelmemiştir.
2-3 yaşından itibaren çocuğu evden çıkarıp kaliteli ortamlara sokmak, gelişimi ve sosyalleşmesi açısından büyük önem taşır.
Okul öncesi eğitime yatırılan her bir kuruşun geri dönüşü çok yüksek.
Bkz.
@Early Childhood Intervention: James Heckman
“$1 invested in quality early childhood programs can yield returns between $4- $16.”
James J. Hackman, Nobel Prize-winning Economist
Bkz.
@What does it mean to “invest” in early childhood?

Çocukta Zekâ Gelişimi

“Zekâ doğuştandır, değişmez, dönüşmez” inancı yanlıştır. Zekânın gelişimini etkileyen faktörler vardır.
Çocuğun zekâ gelişiminde, özellikle ilk 3-4 yıl içinde yedikleri ve
beslenme tarzı büyük önem taşır.
Zekâyı etkileyen diğer bir faktör okul öncesi eğitime katılımdır
Özellikle kaliteli bir okul öncesi eğitim alan çocuklarda zekâ gelişimi büyük fark yaratmaktadır.
Diğer bir faktör ise doğuştan itibaren çocukla kurulan etkin diyalogdur.
Bu süreç daha ana rahminde müzikle başlatılıp; şarkılarla, oyunlarla ve kitaplarla devam ettirilebilir.

undraw_mathematics_4otb.png
Bkz.
@How to Make a Young Child Smarter: Evidence From the Database of Raising Intelligence

Çocukta Duygusal Gelişim

undraw_feeling_happy_jymo.png
Duygusal gelişim ilk 36 aylık dönemde güvene dayalı ilişkiyle başlar.
“Stanford Marshmellow Testi”ne göre, sabırlı çocukların ileriki yaşlarda çok daha başarılı bir eğitim, kariyer ve evlilik yaşadıkları görülmüştür. (Bkz.
@Lokum Testi (Marshmallow deneyi)
Çocuk çok zeki olsa da duygularını kontrol edemiyorsa, o zekâsını ve becerisini ortaya çıkaramayabilir.

Boylamsal araştırmalara göre (40 senelik araştırma), hangi çocuklar 40’lı yaşlarında çok daha başarılı ve mutlu bireyler oluyor?
Zeki olanlar mı → değil
Gelir durumu iyi olanlar mı → değil
Ailesinin sosyal sınıfı yüksek olanlar mı → değil
Cevap ⤵️
Erken çocukluk döneminde “benlik kontrolü” (self-control) olan çocuklar

Bu kişiler duygularını da çok daha iyi yönetebilmektedir. (Bkz.
@Dunedin Disiplinlerarası Sağlık ve Gelişim Çalışması
)
Duyguları nasıl daha iyi yönetebiliriz? → Duygu Yönetimi (Emotion Regulation)
Zihnimizin potansiyelini nasıl daha iyi yönetebiliriz? → Yönetsel Beceri (Executive Function)
Benlik Kontrolü (Self-control) : Kişinin kendi zihinsel becerilerini ve duygularını belli bir sistem içinde yönetmesi.
Herhangi bir düş kırıklığına uğradığınızda hangisini yapıyorsunuz?
1) bütün sistemi alt üst edip ortamı germe, ortamdan kopmak ve daha negatif sonuçlara yol açmak
2) belli bir olgunlukla kabul edip ordaki veriyi alıp bir sonraki aşamaya geçebilmek
İkinciyi yapabilenlerin benlik kontrolü daha yüksek.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.