icon picker
Çocuk Gelişimine Giriş

Çocuk Gelişiminin Süreçleri

Çocuk yetiştirme, çocukların gelişim sürecinde yetişkinlerin yaptıklarının toplamıdır.
Çocuk Gelişimi: Bilimsel bir inceleme alanıdır.
Çocuk Yetiştirme: Çocuk gelişimi alanından elde edilen bilgilerin uygulanması.

Family Values - Wandering in Nature.png

Çocuk Gelişiminde Temel Alanlar

Çocuk gelişiminde 3 önemli alan vardır.
Zihinsel Gelişim : Çocuğun zekası, eğitimi ve doğumdan itibaren beynin ve algının gelişimi bu sürecin içindedir.
Sosyal ve Duygusal Gelişim: Çocuğun doğumundan itibaren başta ailesi olmak üzere çevresiyle kurduğu ilişkilerdir.
Fiziksel Gelişim: Yürümekle başlayan motor özelliklerin yanı sıra hastalıklar gibi konuları içine alır.

“Ekolojik Gelişim Teorisi” Nedir?

image-removebg-preview.png
“Ekolojik Gelişim Teorisi”, Urie Bronfenbrenner tarafindan geliştirilmiş bir modeldir. (Bkz:
@Ekolojik Sistem Teorisi
)
Bu model hem doğuştan olan yetenekler hem de sonradan kazanılanları kapsar. Teorinin merkezinde birey yer alır.
Çocuk gelişiminde öncelikli olarak aileyi, daha sonra okulu, mahalleyi, gelenekleri koyar ve mikrodan makroya halkalar şeklinde devam eder. Oldukça kapsayıcıdır.
Bu model en üste ise tarihi koyar. Örneğin, ergenlik sosyal bir inovasyondur, bundan 300 yıl öncesinde (sanayi devrimi öncesinde) yeri yoktur.

Ebeveynlerin Dikkate Etmesi Gereken Prensipler

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuğun gelişimi esnasında özellikle dikkat etmesi gereken 5 temel prensip vardır.
Çocuğunuzun mizacını tanıyın.
Çocuğunuzla güvene dayalı, sağlam bir duygusal bağ kurun. Çocukla özellikle ilk 3-4 yıl içinde güvene dayalı bir bağ kurulmalıdır. (Bkz.
@Attachment Theory
)
Ev ortamında bir rutin oluşturun. Çocuğun uyku saati, televizyon ve oyun saatleri, yemekte ailenin bir arada olması gibi alışkanlıklar bir düzene oturtulmalıdır. Disiplin için de tutarlılık gerekli.
Çocukları başkalarıyla kıyaslamayın. Türkiye’de çocuklar çok kıyaslanıyor. Çok kıyaslanan çocuğun kendisine güveni azalıyor.
“Mükemmel ebeveynlik” diye bir şey olmadığını kabullenin. Ebeveynliğin mükemmel olmasını düşünmenin yarattığı ayrıca ek bir stres ebeveynleri olduğu kadar çocuğu da yorar. Tiger Mom (Kaplan Anne), Helicopter Parenting (Helikopter Ebeveynlik) yerine “Olabildiği kadar iyi ebeveynlik” (good enough parenting) yapmaya çalışmak gerekir.

Ebevenylik Tarzları

Çocuk yetiştirmede ebeveynlerin tüm davranışları 2 alanda toparlanabilir.
Biri disiplin, otorite kurma süreçleri;
diğeri ise sevgi, ilgi ve şefkat süreçleridir.
Kontrol / Denetleme Fazla
Otoriter: Eğer kontrol çok fazla, şefkat az olursa “otoriter ebeveynlik” tarzı ortaya çıkar. Sürekli disiplin, genelde ceza üzerinden yaklaşım
→ Özsaygısı zayıf çocuklar.
Demokratik: Hem kontrol, hem şefkat çok fazladır.
Kontrol ve şefkatin dengesi var.
→ Daha başarılı ve sosyal, duygusal sıkıntıları daha az çocuklar
İlgi / Sevgi Az
İlgi / Sevgi Fazla
İhmalkâr: Hiçbir kontrol ve sorumluluk yok, sevgi de yok, disiplin de yok, ortada ebeveyn yok
→ Çocuk kendini yetiştiriyor.

Serbest: Sevgiden esirgenmiyor ama hiçbir beklenti yok, çocuk şımartılıyor ve ebeveyni yönetiyor.
→ Disiplin sorunları
Kontrol / Denetleme Az
Ebeveynlik tarzınız zamanla değişebilir! Yaşadığınız ortama göre, çocuklarınızın mizacına göre ebeveynlik tarzınızı gözden geçirin!

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.