Skip to content
UAN UNLOCKER ORIENTATION
Share
Explore

Orientation Video

Trong phần Orientation này giúp bạn hiểu rõ thêm về UAN Unlocker Community mà bạn sẽ tham gia, gồm:
Hiểu định hướng UAN Unlockers
Quyền lợi của bạn khi tham gia vào UAN Unlockers

1. Hiểu định hướng UAN Unlockers
Có thể bạn từng nghe đến UAN thông qua các events hoặc được biết thông qua mạng xã hội. Vậy để hiểu rõ hơn định hướng mà UAN Marketing. Bạn vui lòng dành ra 5 phút để xem video này.

Nội dung:
Giới thiệu UAN Founder
Giá trị cốt lõi của UAN? Và hoạt động ra sao?
Định hướng của UAN Unlockers2. Quyền lợi của bạn khi tham gia UAN Unlockers
Tất nhiên khi bạn tham gia vào UAN Unlockers thì về phía UAN, bạn là một người hợp tác. Khi bạn đến UAN Unlockers, bạn mang giá trị của bản thân đến cho UAN. Vậy UAN sẽ mang lại giá trị gì cho bạn. Hãy dành 7 phút để tìm hiểu về quyền lợi của Unlockers trước khi bạn quyết định tham gia vào UAN Unlockers.

Nội dung:
Bạn nhận được giá trị gì khi tham gia UAN Unlockers?
Cách làm việc tại UAN Unlockers
Networking tại UAN Unlockers


Okay. Nếu bạn đã hiểu rõ về UAN và tiếp tục mong muốn tham gia UAN thì hãy dành thời gian tiếp tục để tìm hiểu người dẫn dắt mình tại UAN Unlocker theo khu vực mà mình tham gia nhé.


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.