Skip to content
UAN UNLOCKER ORIENTATION
Share
Explore

One UAN

Hiện tại UAN Unlockers đang hoạt động ở cả 3 khu vực: Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh
Tuy nhiên, với nhiều sự đổi mới trong việc hoạt động để chúng ta có thể thích nghi với trạng thái bình thường mới. UAN có một số cập nhật bắt đầu từ năm 2022 như:
Tái cấu trúc Org Chart cho UAN
Tập trung phát triển đổi ngũ Core Unlocker
Mở rộng các project hoạt động và thúc đẩy mọi người phát triển khả năng Project Management
Thu hút các Senior & Leader tham gia đào tạo cho Member
Về chi tiết các bạn có thể xem thêm tại .
UAN hi vọng với sự tò mò và tiếp thu để cải thiện cộng đồng Marketing đầy giá trị và phát triển của đội ngũ hoạt động.Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.