Skip to content
UAN UNLOCKER ORIENTATION
Share
Explore

icon picker
Welcome

Nhi Dang

UAN trong 2023 với định hướng ONE UAN sẽ là một bước tiến mạnh mẽ trong việc cải tổ đội ngũ và mô hình vận hành cộng đồng phi lợi nhuận chuyên nghiệp đầu tiên và có lẽ là duy nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Để làm được điều này, UAN cần thu hút được những bạn marketers trẻ, nhiệt huyết, tài năng và có năng lực để đứng vào bộ máy vận hành, đứng vào đội ngũ quản lý dự án.
UAN tin rằng đây sẽ là một hành trình đầy thách thức và cũng rất thú vị để thúc đẩy bạn không ngừng phát triển bản thân cũng như mang tới nhiều giá trị cho cộng đồng.
Còn bây giờ, hãy cùng đến với 3 bước để trở thành một Unlocker:
Bước 1: Bạn cần xem kỹ các . Đây là một bước quan trọng để giúp bạn bắt đầu tham gia cộng đồng
Bước 2: Hãy cùng tìm hiểu về sự đổi mới, hợp nhất kể từ năm 2022
Bước 3: Hoàn thành phần

Bên cạnh đó, hãy lưu ý rằng:
Toàn bộ quy trình định hướng và đăng ký trở thành UAN Unlocker đều tự động bạn có thể tự thực hiện và hoàn thành từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào có vấn đề, bạn đều có thể liên hệ đội ngũ hỗ trợ. (nbox cho để hỗ trợ).
Việc hoàn thành tất cả các bước là BẮT BUỘC nếu bạn muốn trở thành UAN Unlocker và không có ngoại lệ. Đây là một cách để chúng tôi xác định những người thật sự có tố chất muốn đóng góp cho cộng đồng hay chỉ thuần là tham gia tìm hiểu cho biết.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu rồi thì...


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.