Skip to content
UAN UNLOCKER ORIENTATION
Share
Explore

Welcome

Chào các bạn đã đến với quy trình đăng ký thành viên của UAN Unlocker
ND
Nhi Dang
“Hành trình lớn luôn bắt đầu bằng những bước chân nhỏ”

Vậy là chỉ còn vài bước nho nhỏ nữa thôi là bạn đã hoàn thành quy trình để trở thành một Unlocker đồng hành cùng UAN thực hiện những ước mơ xây dựng cộng đồng Marketing bền vững.

Còn bây giờ, hãy cùng đến với 3 bước để trở thành một Unlocker:
Bước 1: Bạn cần xem kỹ các
. Đây là một bước quan trọng để giúp bạn bắt đầu tham gia cộng đồng
Bước 2: Hãy cùng tìm hiểu
tại 3 miền Bắc, Trung Nam
Bước 3: Hoàn thành phần

Bên cạnh đó, hãy lưu ý rằng:
Toàn bộ quy trình định hướng và đăng ký trở thành UAN Unlocker đều tự động bạn có thể tự thực hiện và hoàn thành từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào có vấn đề, bạn đều có thể liên hệ đội ngũ hỗ trợ.
Việc hoàn thành tất cả các bước là BẮT BUỘC nếu bạn muốn trở thành UAN Unlocker và không có ngoại lệ. Đây là một cách để chúng tôi xác định những người thật sự có tố chất muốn đóng góp cho cộng đồng hay chỉ thuần là tham gia tìm hiểu cho biết.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu rồi thì...Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.