Skip to content
UAN UNLOCKER ORIENTATION
Share
Explore

icon picker
Welcome

Chào các bạn đã đến với quy trình đăng ký thành viên của UAN Unlocker
Nếu bạn đến đây thì chắc là bạn đã điền thông tin vào form đăng ký trên trang tuyển dụng của .
Nếu không phải, bạn hãy quay lại để xem qua nội dung, hiểu UAN là gì, Unlocker là gì, những gì chúng tôi đại diện, và đăng ký thông tin sau đó quay lại đây.
Toàn bộ quy trình định hướng và đăng ký trở thành UAN Unlocker đều tự động bạn có thể tự thực hiện và hoàn thành từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào có vấn đề, bạn đều có thể liên hệ đội ngũ hỗ trợ.
Việc hoàn thành tất cả các bước là BẮT BUỘC nếu bạn muốn trở thành UAN Unlocker và không có ngoại lệ. Đây là một cách để chúng tôi xác định những người thật sự có tố chất muốn đóng góp cho cộng đồng hay chỉ thuần là tham gia tìm hiểu cho biết.
Bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu rồi thì...


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.