Skip to content
UAN UNLOCKER ORIENTATION
Share
Explore

Setup


Để thuận tiện hoạt động, UAN hỗ trợ bạn các nền tảng mà UAN đang sử dụng. Có 2 loại nền tảng dành cho Unlockers sử dụng (bắt buộc):
Nền tảng giao tiếp
Nền tảng tổ chức công việc

🚀Đầu tiên, để có thể cập nhật các thông tin của UAN Unlockers.

1. Tham gia
Lịch meetings mỗi tuần
Các thông báo quan trọng từ UAN Unlockers

2. Tham gia
Chia sẻ & Trao đổi các kiến thức về Marketing & Advertising
Truy cập vào và tự giới thiệu bản thân với các nội dung đề xuất sau ( Câu chuyện dẫn bạn đến với UAN, Một vài thông tin về bạn như họ tên, nơi công tác, sở thích, thế mạnh của mình là gì, mục tiêu bạn đến với UAN,...)

🧰Tham gia các công cụ giao tiếp & quản lí công việc tại UAN Unlockers

1. Nền tảng giao tiếp |

⚠️Việc trao đổi thông qua nền tảng của UAN giúp bạn tách biệt công việc hoạt động cộng đồng và giao tiếp cá nhân của chính bạn

Đăng ký tài khoản
Liên hệ Talent Management Team (IC cũ) nếu bạn gặp khó khăn
Hướng dẫn đăng ký tài khoản và tham gia Room chat

Truy cập vào
Tham gia vào room #uan-lounge:matrix.org : Room chính của tất cả các thành viên UAN

2. Nền tảng tổ chức công việc
Coda là nơi để các thành viên UAN làm việc và tổ chức công việc.
tại đây (Bạn đăng nhập bằng Gmail)


Các bước này thường sẽ không có khó khăn để thực hiện, tuy nhiên nếu bạn gặp vấn đề gì trong quá trình hoàn thành các bước hãy liên hệ:
Đặng Nhi
Email: dangthithaonhi0502@gmail.com
Phone: 0984976258


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.