Skip to content
5S in Warehouse (FFM & Sameday)
Share
Explore

icon picker
How apply 5S

Lãnh đạo luôn cam kết và hỗ trợ

Điều kiện đầu tiên để tiêu chuẩn 5S được thực hiện thành công đó là được sự ủng hộ và hiểu biết của lãnh đạo trong việc hình thành các nhóm công tác và chỉ đạo thực hiện.

Bắt đầu bằng đào tạo

Phải làm thế nào để mọi người có thể nhận thức được ý nghĩa của 5S. Cung cấp cho họ những phương pháp thực hiện. Khi họ đã nhận thức được điều đó, mọi người sẽ chủ động tham gia và thực hiện các hoạt động 5S.

Mọi người tự nguyện tham gia

Để thực hiện tiêu chuẩn 5S được thành công thì cần nhận được sự tự nguyện tham gia của mọi người. Khi đó mới có thể phát huy được hết khả năng của nó. Nếu không có sự tự nguyện, mọi thứ sẽ được thực hiện một cách rời rạc, không có sự liên kết với nhau và sẽ sớm đi đến thất bại.

Lặp lại với tiêu chuẩn cao hơn

Khi tiêu chuẩn 5S đã được thực hiện thành công thì chúng ta nên đặt ra tiêu chuẩn cao hơn để mọi người không ngừng đổi mới và phát triển bản thân.

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn 5S trong quản lý kho hàng

Áp dụng tiêu chuẩn 5S vào quản lý kho hàng, doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều lợi ích:
Quản lý chặt chẽ kho hàng, tránh tối đa thất thoát hàng hóa
Chủ động hơn trong việc kinh doanh, cân đối trong việc xuất nhập hàng
Tăng năng suất lao động, cắt giảm chi phí logistics.
Môi trường làm việc sạch sẽ, chuyên nghiệp. Cải thiện tác phong làm việc của đội ngũ nhân viên
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.