Skip to content
5S in Warehouse (FFM & Sameday)
Share
Explore

icon picker
What is 5S?

Quy tắc 5S là một khái niệm được xuất xứ từ đất nước kỷ luật Nhật Bản nhằm giúp công việc hiệu quả, hiệu suất hơn, tiết kiệm thời gian, công sức cho việc quản lí cũng như kiểm soát hoạt động của từng nhân viên. Áp dụng quy tắc này sẽ nâng cao năng suất trong vận hành kho hàng.
Ảnh chụp Màn hình 2022-08-18 lúc 11.11.58.png
Cụ thể, 5S chính là:
Sort - Sàng lọc
Set in order - Sắp xếp
Standardize - Sạch sẽ
Sustaint - Săn sóc
SSelf-discipline - Sẵn sàng
S1: (sàng lọc - sort)
Là bước đầu trong 5S. Loại bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi nơi làm việc
Nội dung quy tắc là tổ chức lại thứ tự vật dụng bằng cách di dời, bỏ đi những thứ không cần thiết hoặc tái sử dụng vật cũ.
Bất cứ hàng hóa nào khi được đưa vào kho cũng cần xem xét, phân loại rõ ràng và đưa vào khu vực hợp lí. Cụ thể ta có thể loại bỏ các thiết bị, máy móc, hàng hóa, vật dụng không cần thiết ra khỏi kho bằng cách sàng lọc kho hàng định kì.

S2: (Sắp xếp - set in order) để mọi thứ ngăn nắp theo một trật tự nhất định, tiện lợi và an toàn khi sử dụng.
Tổ chức các vật dụng còn lại một cách hiệu quả theo tiêu chí: dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy và dễ trả lại.

S3: (Sạch sẽ - standardize) vệ sinh sạch sẽ máy móc, thiết bị và nơi làm việc
Thường xuyên vệ sinh, giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ thông qua việc tổ chức vệ sinh tổng thể và tổ chức vệ sinh hàng ngày máy móc vật dụng và khu làm việc.
S3 hướng tới cải thiện môi trường làm việc, giảm thiểu rủi ro, tai nạn đồng thời nâng cao tính chính xác của máy móc thiết bị (do ảnh hưởng của bụi bẩn).

S4: (Săn sóc - sustaint): Luôn luôn kiểm tra, duy trì 3S ở trên.
Bằng việc phát triển S4, các hoạt động 3S sẽ được cải tiến dần dựa theo tiêu chuẩn đã đặt ra và tiến tới hoàn thiện 5S trong doanh nghiệp.
S5: (Sẵn sàng - self-discipline): Nghĩa là rèn luyện, tạo nên một thói quen, nề nếp, tác phong cho mọi người trong thực hiện 5S.Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.