Skip to content
Hiring @ Rootopia
Share
Explore

Về Rootopia

Ra đời với sứ mệnh đầu tư vào tương lai của thế hệ kế cận, Rootopia là một start-up công nghệ đi đầu trong lĩnh vực FinTech liên quan đến bảo trợ tài chính cho giáo dục. Chúng tôi đóng vai trò là nền tảng kết nối các Nhà đầu tư 💸 có khoản tiền nhàn rỗi với các Phụ huynh 👨‍👩‍👦 có mong muốn cho con đi học ở ngôi trường mơ ước nhưng đang cần hỗ trợ tài chính trong ngắn hạn.

About Rootopia

Rootopia is a growing edu-fintech startup on a mission to invest in Vietnam's next generation. As a peer-to-peer platform, Rootopia helps any individual to go to any school through individual sponsors. To achieve our great mission, we believe that nothing great is made alone — So come join us!

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.