quick
QUiCK jogi dokumentumok
Share
Explore
Early Stage kedvezmény adatvédelmi tájékoztató

icon picker
Early Stage kedvezményprogram feltételek

EARLY STAGE KEDVEZMÉNYPROGRAM FELTÉTELEK

A weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheit csökkentő és a vállalkozások pénzügyeit áttekinthetővé tevő Quick elnevezésű online, felhőalapú alkalmazással (a továbbiakban: „Szolgáltatás vagy „Quick”) üzemeltetője, a
info
Cégnév: Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
Cégjegyzékszám: 01-09-982509
Adószám: 23878149-2-41
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető
E-mail:
(a továbbiakban mint: “Szolgáltató”)
a Szolgáltatással kapcsolatosan, a startup vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére kedvezményprogramot hirdet (a továbbiakban: „Kedvezményprogram”), melynek feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg.
A.) A Kedvezményprogramra történő jelentkezéssel a Kedvezményprogramra regisztrációt végző személy az alábbi feltételeket elfogadja, egyúttal kijelenti, hogy a feltételeknek megfelel és az általa tett nyilatkozatok valósak, valamint, hogy jogosult a vállalkozás nevében nyilatkozattételre.
A Kedvezményprogramba jelentkező személy, illetve az általa képviselt vállalkozás még nem rendelkezik Quick felhasználói fiókkal.
A Kedvezményprogramra regisztrált vállalkozás a jelentkezést megelőző 6 hónapon belül indult vállalkozás.
A vállalkozás tulajdonosának, több tulajdonos esetén egyik tulajdonosnak sincs 6 hónapnál régebbi aktív, működő vállalkozása.
Amennyiben a vállalkozás a fenti 2-3. pontban írtaknak nem felel meg, úgy a vállalkozás 5 évnél nem régebbi vállalkozás és újszerű, innovatív, skálázható, nemzetközi piacra, vagy a magyar piac túlnyomó részét megcélzó területre fókuszál, szélsőséges kockázati körülmények között (startup).
A vállalkozás legutolsó éves árbevétele nem éri el a 300 millió forintot.
A Kedvezményprogramban igénybe vehető kedvezmény mértékét és a Szolgáltatás tartalmát a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.
B.) A Szolgáltató a fenti feltételek fennállását a jelentkezést követően megvizsgálja és egyedi mérlegelés alapján dönt arról, hogy a vállalkozás a Kedvezményprogramban részt vehet-e.
C.) Amennyiben a Szolgáltató azt észleli, hogy a Kedvezményprogramra regisztrált vállalkozás a fenti feltételeknek nem felel meg, úgy a kedvezmény biztosítását jogosult megtagadni és ezért semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben utólag, a kedvezmény biztosítását követően derül fény arra, hogy a regisztrált vállalkozás a kedvezmény igénybevételére nem volt jogosult, úgy a Szolgáltató a biztosított kedvezményt visszavonja és a kedvezményezett vállalkozás köteles megtéríteni a Szolgáltatás igénybevételéért főszabály szerint fizetendő díj és a kedvezményes díj közötti különbözetet a Szolgáltató részére.
D.) A Kedvezményprogramban biztosított kedvezmény más promócióval, kedvezménnyel, akcióval nem vonható össze.
Amennyiben a Kedvezményprogrammal kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, keressen bizalommal a Weboldalunkon található elérhetőségek valamelyikén.
Budapest, 2024. január 10.
Riport Applications Kft.

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.