Skip to content
Planextro - Co-working Space
Share
Explore

icon picker
Glossary

Từ điển giúp các thành viên tra cứu dễ dàng các thuật ngữ thường sử dụng.
Search
Term
Location
Description
1
Back-end
Category
Lập trình liên quan tới dữ liệu
2
Front-end
Category
Lập trình liên quan tới giao diện hiển thị
3
Product
Category
Liên quan tới sản phẩm (Tính năng,...)
4
Alignment
Projects
Project có liên kết như thế nào với mục tiêu của tập thể
5
Braintrust
Projects
Những chuyên gia có thể hỏi ý kiến hoặc nhờ tư vấn, hướng dẫn
6
Non-goals
Projects
Những mục tiêu liên quan có thể thực hiện được nhưng sẽ không làm
7
Problem
Projects
Vấn đề mà user hoặc tổ chức đang gặp phải dẫn tới cần Project để giải quyết
8
Icebox
Status
Những việc sẽ không thực hiện trong thời gian gần (hoặc không bao giờ), tuy nhiên vẫn lưu trữ lại phòng trường hợp tương lai có thể cần tới
9
Predecessor
Tasks
Việc cần hoàn thành trước đó
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.