Priekšmeti

Priekšmeti
0
Name
Pasniedzējs
Column 3
Notes
1
Būvmateriālu īpašības un ražošanas tehnoloģijas, pamatkurss
Šahmenko
Open
2
Būvmehānikas ievadkurss
Gaile
Open
3
Fizika 2
Klemenoks
Open
4
Ģeodēzijas praktikums
Open
5
Betonmācība 2
Open
6
Koka konstrukcijas
Open
7
Nekas X
Open
8
Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2
Open
9
Būvkonstrukcijas Serdjuks
Open
10
Autoceļu būvniecība
Open
11
Būvkonstrukcija 3 Van Gejeka
Open
There are no rows in this tableWant to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.