Grupēt pēc priekšmetiem

View 2 of Table
2
Priekšmets
Datums
Sākums
Beigas
Grupa
Kabinets
Notes
Dalīt šajā laikā
Būvmateriālu īpašības un ražošanas tehnoloģijas, pamatkurss
1
Apr 22
​10:00
​15:00
1 Būvniecība (NBCBO)
6A - 255
Open
​11:00
Būvmehānikas ievadkurss
1
Apr 22
​16:00
​18:00
1 Būvniecība (NBCBO)
1 Transportbūves (NBCTO)
6A - 256
Open
Fizika 2
1
Apr 29
​09:00
​17:00
1 Būvniecība (NBCBO)
Val. 7 403
Open
Ģeodēzijas praktikums
1
Apr 22
​10:00
​16:00
2 Būvniecība (NBCBO)
1 Transportbūves (NBCTO)
6A - 554
Open
​09:30
Betonmācība 2
1
Apr 29
​10:00
​14:00
2 Būvniecība (NBCBO)
6A - 255
Open
Koka konstrukcijas
1
Apr 22
​10:00
​15:00
3 Būvniecība (NBCBO)
Open
​12:00
Nekas X
4
Apr 29
3 Būvniecība (NBCBO)
Open
Apr 22
4 Būvniecība (NBCBO)
Open
Apr 22
3 Transportbūves (NBCTO)
Open
Apr 22
4 Transportbūves (NBCTO)
Open
Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2
1
Apr 29
​10:00
​16:00
4 Būvniecība (NBCBO)
4 Transportbūves (NBCTO)
Open
Būvkonstrukcijas Serdjuks
1
Apr 29
​10:00
​14:00
2 Transportbūves (NBCTO)
6A - 256
Open
Autoceļu būvniecība
1
Apr 29
​14:30
​18:00
2 Transportbūves (NBCTO)
6A - 340
Open
Būvkonstrukcija 3 Van Gejeka
1
Apr 29
​10:00
​14:00
3 Transportbūves (NBCTO)
6A - 338
Open

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.