Dalīšana ārā


image.png

Stāvēt kaut kur pie kāpnēm nevis pie pašas ieejas, lai varētu ērti dalīt gan tiem, kas nāk uz ēku, gan tiem, kas nāk ārā.
Iedot tiem, kas sēž uz šiem soliem

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.