Nodarbību Lekciju Saraksts


Lekciju Saraksts
2
Datums
Sākums
Beigas
Grupa
Priekšmets
Kabinets
Notes
Dalīt šajā laikā
1
Apr 22
​10:00
​16:00
2 Būvniecība (NBCBO)
1 Transportbūves (NBCTO)
Ģeodēzijas praktikums
6A - 554
Open
​09:30
2
Apr 22
​10:00
​15:00
1 Būvniecība (NBCBO)
Būvmateriālu īpašības un ražošanas tehnoloģijas, pamatkurss
6A - 255
Open
​11:00
3
Apr 22
​10:00
​15:00
3 Būvniecība (NBCBO)
Koka konstrukcijas
Open
​12:00
4
Apr 22
​16:00
​18:00
1 Būvniecība (NBCBO)
1 Transportbūves (NBCTO)
Būvmehānikas ievadkurss
6A - 256
Open
5
Apr 29
​09:00
​17:00
1 Būvniecība (NBCBO)
Fizika 2
Val. 7 403
Open
6
Apr 29
​10:00
​14:00
2 Būvniecība (NBCBO)
Betonmācība 2
6A - 255
Open
7
Apr 29
3 Būvniecība (NBCBO)
Nekas X
Open
8
Apr 29
​10:00
​16:00
4 Būvniecība (NBCBO)
4 Transportbūves (NBCTO)
Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2
Open
9
Apr 22
4 Būvniecība (NBCBO)
Nekas X
Open
10
Apr 29
​10:00
​14:00
2 Transportbūves (NBCTO)
Būvkonstrukcijas Serdjuks
6A - 256
Open
11
Apr 29
​14:30
​18:00
2 Transportbūves (NBCTO)
Autoceļu būvniecība
6A - 340
Open
12
Apr 22
3 Transportbūves (NBCTO)
Nekas X
Open
13
Apr 29
​10:00
​14:00
3 Transportbūves (NBCTO)
Būvkonstrukcija 3 Van Gejeka
6A - 338
Open
14
Apr 22
4 Transportbūves (NBCTO)
Nekas X
Open
There are no rows in this table
Ja koka konstrukcijas beidzas daudz pirms laika, tad varētu aiziet pagaidīt

View of Table
2
Datums
Sākums
Beigas
Grupa
Priekšmets
Kabinets
Notes
Dalīt šajā laikā
Apr 22
​10:00
​16:00
2 Būvniecība (NBCBO)
1 Transportbūves (NBCTO)
Ģeodēzijas praktikums
6A - 554
Open
​09:30
​10:00
​15:00
1 Būvniecība (NBCBO)
Būvmateriālu īpašības un ražošanas tehnoloģijas, pamatkurss
6A - 255
Open
​11:00
​10:00
​15:00
3 Būvniecība (NBCBO)
Koka konstrukcijas
Open
​12:00
​16:00
​18:00
1 Būvniecība (NBCBO)
1 Transportbūves (NBCTO)
Būvmehānikas ievadkurss
6A - 256
Open
4 Būvniecība (NBCBO)
Nekas X
Open
3 Transportbūves (NBCTO)
Nekas X
Open
4 Transportbūves (NBCTO)
Nekas X
Open
Apr 29
​09:00
​17:00
1 Būvniecība (NBCBO)
Fizika 2
Val. 7 403
Open
​10:00
​14:00
2 Būvniecība (NBCBO)
Betonmācība 2
6A - 255
Open
3 Būvniecība (NBCBO)
Nekas X
Open
​10:00
​16:00
4 Būvniecība (NBCBO)
4 Transportbūves (NBCTO)
Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2
Open
​10:00
​14:00
2 Transportbūves (NBCTO)
Būvkonstrukcijas Serdjuks
6A - 256
Open
​14:30
​18:00
2 Transportbūves (NBCTO)
Autoceļu būvniecība
6A - 340
Open
​10:00
​14:00
3 Transportbūves (NBCTO)
Būvkonstrukcija 3 Van Gejeka
6A - 338
Open

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.