Denetim Soruları


Denetim Sorusu
1
Name
Column 3
Notes
1
Tarife Mevzuata Uygun Olarak Belirlenmiş midir?
Çevre Temizlik Vergisi
Open
2
Tahakkuklar Mevzuata Uygun Yapılmakta mıdır?
Çevre Temizlik Vergisi
Open
3
Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti Vergiye Tabi Bütün Kişi ve Kurumları Kapsayacak Şekilde Tesis Edilmiş midir?
Çevre Temizlik Vergisi
Open
4
Bina Grupları İtibarıyla Derece İntibakı Yapılmış mıdır?
Çevre Temizlik Vergisi
Open
5
sddsf
Open
6
sdfdsdsf
Open
7
sdfdsfds
Open
There are no rows in this table

Sorumlular
0
Name
Denetim Sorusu
Column 3
Notes
1
Harcama Yetkilisi
Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti Vergiye Tabi Bütün Kişi ve Kurumları Kapsayacak Şekilde Tesis Edilmiş midir?
Open
2
Gerçekleştirme Görevlisi
Open
3
Diğer
Open
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.