KABUL İŞLEMLERİ

Last edited 488 days ago by Kadir Akarsu
YİGŞ’nin dokuzuncu bölümünde kabul işlemleri düzenlenmiştir. Bu bölüm 41 ve 45’inci maddeleri boyunca yüklenicinin işi tamamlamasından kesin kabulün yapılıp kesin teminatın iadesine kadar olan süreci işlemektedir.
41’inci maddeye göre; taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. Bu başvurudan sonra yapı denetim görevlisi tarafından iş bir ön incelemeden geçirilecek ve inceleme sonucu bir tutanağa bağlanacaktır. Bu inceleme sırasında yüklenicinin bulunması zorunlu olmakla birlikte yüklenici hazır bulunmazsa yapı denetim görevlisi incelemeyi tek taraflı olarak sonuçlandırır ve bu hususa tutanakta yer verir.
Yapılan inceleme sonucunda,
Mevzuat: Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi
Belgeler:
Görevliler:
Denetim:
Karar, Rapor ve Görüş:
Makale:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.