(Extra) Fördjupning Webb & UX

icon picker
HTML

HTML5 (HyperText Markup Language)

Struktur och “markup”


HTML Element (tex div, section, header)

Grundelement

<head>
(Osynlig del av sidan. Här importerar vi CSS, Script-filer, Meta-taggar (information om sidan) , sätter titel m.m.
<body>
Allt synligt innehåll på sidan
<div>
Generellt element, används i många sammanhang

<section>
En specifik huvud-sektion på sidan (tex en newsletter-signuo mitt i sidan, eller en stor erbjudande-splash i toppen av sidan)
<header>
(SEO-vänligt) Översta delen i sidan eller i en artikel
<main>
(SEO-vänligt) Allt huvudinnehåll på sidan eller i artikeln-listan
<footer>
(SEO-vänligt) Nedersta delen i sidan eller artikeln. Innehåller oftast länkar till annat

Element


<h1>
(SEO-vänligt) En huvudrubrik. h2 är en mindre rubrik / underrubrik.
<p>
En paragraf, ett textstycke
<a href=”https://google.se”>
En klicklänk för att ta sig till en annan del av hemsidan eller en helt annan sida
<img src=”url-till-min-bild.jpg” alt=”En bild på en häst”>
Ett bild-element.

<ul>
En lista. Innehåller <li>-list-element
<li>
Ett / flera list-element. (List item) ligger inuti en <ul>
<article>
(SEO-vänligt) En del av sidan som specifikt är en artikel
<span>
Textfält
<nav>
(SEO-vänligt) Navigering på sidan. Tex meny-val: Denna sätter du oftast runtom ett “ <ul> “-element

<link>
Inlänkning av en resurs, tex CSS
<script> ( ligger i HEAD)
En del av HTML’n där man skriver Javascript, eller importerar Javacript-fil.
<meta> ( ligger i HEAD)
Information om sidan.
<title>
(SEO-vänligt) Namnet på sidan ( ligger i HEAD)


HTML Attribut ( Tex src, id, klass, href, alt)


scr = Källan för bilden / videon
id = Det unika ID-namnet på elementet
klass= En eller flera klasser som elementet tillhör
href =referenslänken. Antingen vart man vill skicka användaren vid en länk, eller vilken länk man vill läsa in tex CSS ifrån
target = Om man vill öppna en a-länk i samma flik eller i en ny flik.
alt = Alternativ text som visas om bilden ej laddas. Hjälper även personer med synfel samt Google Images-SEO.


<div id=”my-id-name” class=”my-class my-other-class” > </div>
BIildelement
<img src =”http://minurl.com/img/bild.png” alt=”En fin bild” width=”400” height=”400” >
Klick-länk-element
<a href =”http://google.se” target=”_blank / _self” rel="canonical" > </a>
Information om sidan
<meta name=”” value=””>
Importera ett script
<script type="text/javascript" src="my-script-file.js" ></script>HTML + CSS (Importera CSS, använda CSS direkt i HTML )

Importerar en Javascript-fil

href =Länken till din css-fil
script-taggen visar för datorn att det är ett script som ska läsas in
<script type="text/javascript" src="my-script-file.js" ></script>


Importerar en CSS_fil

href =Länken till din css-fil
<link rel="stylesheet" href="my-web-styling.css" >

META

Information om sidan
Beskrivning av sidan
<meta name="description" content="Place the meta description text here.">

Regler för om man vill att google ska indexerna denna sida eller ej
<meta name="robots" content="index, follow" />

Om och hur sidan är anpassad för olika skärmstorlekar och devices
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
Vilka tecken-samlingar som ska gälla för sdan (UTF-8 är vanligt och läsbart)
<meta charset="UTF-8">

Sociala Medier Meta Taggar

<head>
Titeln på artikeln / sidan som ska delas
<meta property="og:title" content="European Travel Destinations">

Beskrivning av artikeln / sidan som ska delas
<meta property="og:description" content="Offering tour packages for individuals or groups.">

Bilden ihop med artikeln / sidan som ska delas
<meta property="og:image" content="http://euro-travel-example.com/thumbnail.jpg">

Länken till artikeln / sidan som ska delas
<meta property="og:url" content="http://euro-travel-example.com/index.htm">
</head>Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.