icon picker
Tillägg

Tilägg har möjligheten att lägga till ytterligare funktioner i Wordpress.
Här kand u ladda ner nya såväl som ändra och aktivera i befintliga tillägg.
Screenshot 2021-12-22 at 02.06.42.png

För att lägga till nytt:
Screenshot 2021-12-22 at 02.08.16.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.08.24.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.08.41.png
Installera det tillägg du vill ha, kom ihåg att aktivera tillägget efter du installerat det så det blir aktivt och kan nyttjas.
Screenshot 2021-12-22 at 02.08.54.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.