HTML

icon picker
Egen HTML i WP


Detta funkar i både Wordpress och Elementor (samma metod men lite olika utseende på vyn för att välja egen HTML)
Här kan du ange dina egna ID & klasser för dina element.
tex <div id=”mitt-id” class=”min-klass”> mitt innehåll </div>

Screenshot 2021-10-14 at 10.18.32.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.19.03.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.19.22.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.19.34.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.20.03.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.20.51.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.22.46.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.22.53.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.24.23.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.24.35.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.24.44.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.25.02.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.25.09.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.25.16.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.25.44.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.25.50.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.26.08.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.27.11.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.27.16.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.27.25.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.27.37.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.27.46.png
Screenshot 2021-10-14 at 10.27.59.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.