Du kan antingen göra designval i Wordpress egna editor (automatiskt när du redigerar ett inlägg eller en sida).
Screenshot 2021-12-22 at 02.16.47.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.16.55.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.17.03.png
Inställningar för själva sidan / inlägget i sin helhet och för det specifikt markerade blocket du valt (om du väljer block-fliken)
Screenshot 2021-12-22 at 02.17.18.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.17.58.png

Blockinställningar för det valda blocket:
Screenshot 2021-12-22 at 02.18.27.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.18.37.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.19.04.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.18.49.png
Omslag låter dig skapa snygga kombinationer av bild/video/bakgrundsfärg (gradient eller vanlig) och innehåll
Screenshot 2021-12-22 at 02.19.21.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.19.58.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.22.33.png

Kolumner låter dig smidigt kombinera element bredvid varandra. Antingen för att göra en 2-kolumns-sektion eller för att lista upp flera logotyper eller informations-delar.
Screenshot 2021-12-22 at 02.23.26.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.23.41.png

Eller via tillägg som tex . Klicka på länken för fler instruktioner i handboken kring elementor. Ligger under undermenyn “Elementor” här i web design.
Screenshot 2021-12-22 at 02.12.01.png


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.