icon picker
Custom URL-adress för inlägg


Gå först in på “inställningar” → “Permalinks” och ändra till
Screenshot 2021-12-22 at 01.55.05.png

Du kan sedan inne på sid-inställningarna sätta en specifik Permalänk URL-Slug på just ditt inlägg:
Screenshot 2021-10-07 at 20.09.30.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.