Jon Klassen 1

icon picker
Second group draft

Following feedback from Oliver Jordanovski
КАДЕ МИ Е КАПАТА?
Ми ја нема капата.
Каде е?

Да не виде една капа?
Не. Немам видено капа.
Добро, фала.
Да не виде една капа?
Не. Нема капи тука.
Добро, фала.
Да не виде една капа?
Не. Зошто мене ме прашуваш.
Нема капа тука.
Нема никаква капа.
Зошто да крадам капа?
Доста ме прашуваш.
Добро, фала.
Да не виде една капа?
Цел ден ништо немам видено. Се качувам на каменов.
Да те поткренам?
Да, фала.
Да не виде една капа?
Видов една капа.
Беше сина и тркалезна.
Мојата капа не е таква.
Добро, фала.
Да не виде една капа?
Што е тоа капа?
Добро, фала.
Никој не ми ја видел капата.
Што ако никогаш повеќе не ја видам?
Што ако никој не ја најде?
Пустата моја капа.
Толку ми недостига.
Што е работата?
Си ја изгубив капата. И никој ја нема видено.
Каква ти е капата?
Црвена и шилеста и...
А, БЕ, ЈА ВИДОВ КАПАТА.
ТИ. ТИ СИ МИ ЈА УКРАЛ.
Многу си ја сакам капата.
Извинете, да не видовте еден зајак со капа?
Не. Зошто ме прашуваш.
Нема зајак тука.
Нема никаков зајак.
Зошто да јадам зајак?
Доста ме прашуваш.
Добро, фала.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.