Skip to content
OPERATIONS

icon picker
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO SAAS SALES

Event Information

Tên Sự Kiện / Event name: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO SAAS SALES
Tagline: SaaS Sales, Remote Working, Productivity, Team Structure
Thời Gian / Time: 9h - 11h30
Ngày / Date: 24/09/2021
Hình thức: Webinar
Đối tượng tham dự / Target Audience: Interested in SaaS, Technology mindset, SaaS Sales, Teamleader, Manager
Liên Hệ Chính / PIC:
@Học viện NextAcademy
Đơn vị tổ chức / Organizer: NextAcademy
Marketing Plan:
Event Banner NextGenie (2).png
Mô tả nội dung sự kiện / Event description:
Trong bối cảnh hiện nay, nhiều doanh nghiệp bắt đầu có xu hướng Chuyển Đổi Số và tái cấu trúc lại đội ngũ để đáp ứng với bối cảnh nhiều hạn chế do dịch Covid-19. Việc chuyển mình sẽ mang lại nhiều khó khăn khi founder, co-founder vẫn còn chưa rõ ràng về chân dung nhân sự mình sẽ tuyển dụng cũng như framework để đo lường và đánh giá hiệu suất hoạt động không chỉ của cá nhân nhân sự mà còn với bộ phận nhân sự, đặc biệt là SaaS Sales. Đến với Sessions lần này, NextGenie sẽ đưa ra những cách để giúp founder, co-founder nhìn nhận rõ ràng hơn về doanh nghiệp của mình và đánh giá khung năng lực của nhân sự trong lĩnh vực SaaS.
Chương trình dành riêng cho: Sales Manager, Sales Director, Co-founder, Founder các doanh nghiệp SaaS
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO SAAS SALES - AGENDA
3
Event
Time
Activity
Description
PIC
#r157
9
8:30 - 9:00
1
0. Check-in
HN
Học viện NextAcademy
9:00 - 9:45
3
1. Nhận diện thách thức, nỗi đau trong tuyển dụng sau giãn cách.
ĐP
Đức Minh Phạm
2. Những ngộ nhận trong tuyển dụng SaaS Sales.
ĐP
Đức Minh Phạm
3. Giải pháp nuỗi dưỡng Talent Pool và giữ chân nhân viên trong và sau giãn cách.
ĐP
Đức Minh Phạm
9:45 - 10:45
3
4. Nhận diện thách thức, nỗi đau trong đào tạo SaaS Sales trong và sau giãn cách.
MB
Minh Nhật Bùi
5. Khung năng lực Sales ngành SaaS và những tiêu chí căn bản cần có.
MB
Minh Nhật Bùi
6. Giải pháp tiết kiệm chi phí và dễ dàng đào tạo cho Sales ngành SaaS.
MB
Minh Nhật Bùi
10:45 - 11:00
1
7. Nền tảng hỗ trợ đào tạo và tái đào tạo kỹ năng NextGenie
HL
Hưng Tiến Liêu
11:00 - 11:30
1
8. Q&A
MB
Minh Nhật Bùi

Diễn giả / Speakers:
Đức Minh - Candidates Experience at NextGenie
Nhật Bùi - Product Manager at NextGenie
Wilson Lieu - CEO at NextGenie

Folder:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.