Skip to content

icon picker
Agenda

MASTER AGENDA
3
Event
Time
Activity
Description
PIC
1
#r157
8:30 - 9:00
0. Check-in
HN
Học viện NextAcademy
2
#r157
9:00 - 9:45
1. Nhận diện thách thức, nỗi đau trong tuyển dụng sau giãn cách.
ĐP
Đức Minh Phạm
3
#r157
9:00 - 9:45
2. Những ngộ nhận trong tuyển dụng SaaS Sales.
ĐP
Đức Minh Phạm
4
#r157
9:00 - 9:45
3. Giải pháp nuỗi dưỡng Talent Pool và giữ chân nhân viên trong và sau giãn cách.
ĐP
Đức Minh Phạm
5
#r157
9:45 - 10:45
4. Nhận diện thách thức, nỗi đau trong đào tạo SaaS Sales trong và sau giãn cách.
MB
Minh Nhật Bùi
6
#r157
9:45 - 10:45
5. Khung năng lực Sales ngành SaaS và những tiêu chí căn bản cần có.
MB
Minh Nhật Bùi
7
#r157
9:45 - 10:45
6. Giải pháp tiết kiệm chi phí và dễ dàng đào tạo cho Sales ngành SaaS.
MB
Minh Nhật Bùi
8
Remote Workforce & Remote Work Guideline
19:45 - 20:00
Chào đón người tham gia Webinar
Chào đón người tham dự Webinar và xử lý lỗi kĩ thuật
Kha
9
Remote Workforce & Remote Work Guideline
20:00 - 20:10
Xây dựng lực lượng lao động từ xa
Sharing chủ đề
Mr. Wilson Lieu
10
Remote Workforce & Remote Work Guideline
20:10 - 20:25
Giao tiếp hiệu quả với nhân viên từ xa
Sharing chủ đề
Mr. Wilson Lieu
11
Remote Workforce & Remote Work Guideline
20:25 - 20:40
Làm thế nào duy trì một lực lượng lao động từ xa lành mạnh
Sharing chủ đề
Mr. Wilson Lieu
12
Remote Workforce & Remote Work Guideline
20:40 - 20:50
Quản lý lực lượng lao động từ xa
Sharing chủ đề
Mr. Wilson Lieu
13
Remote Workforce & Remote Work Guideline
20:50 - 21:00
Quản lý hiệu quả lực lượng lao động từ xa
Sharing chủ đề
Mr. Wilson Lieu
14
Remote Workforce & Remote Work Guideline
21:00 - 21:10
Các Tips làm việc tại nhà
Sharing chủ đề
Mr. Wilson Lieu
15
Remote Workforce & Remote Work Guideline
21:10 - 21:20
Làm thế nào trở nên năng suất khi làm việc tại nhà
Sharing chủ đề
Mr. Wilson Lieu
16
Remote Workforce & Remote Work Guideline
21:20 - 21:30
7 mẹo làm việc tại nhà tốt nhất cho người quản lý
Sharing chủ đề
Mr. Wilson Lieu
17
Remote Workforce & Remote Work Guideline
21:30 - 21:40
Remote Work Guideline
Sharing chủ đề
Mr. Wilson Lieu
18
Remote Workforce & Remote Work Guideline
21:40 - 22:00
Q&A
Giải đáp các câu hỏi của người tham dự
Mr. Wilson Lieu
19
#r157
10:45 - 11:00
7. Nền tảng hỗ trợ đào tạo và tái đào tạo kỹ năng NextGenie
HL
Hưng Tiến Liêu
20
#r157
11:00 - 11:30
8. Q&A
MB
Minh Nhật Bùi
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.