Skip to content

icon picker
Notes about Community

GenZ tìm hiểu SaaS
Minh Phạm
Trong lĩnh vực SaaS, ở Việt Nam thì còn khá mới, tạo ra một sản phẩm công nghệ cũng không là điều quá khó cho một doanh nghiệp SaaS, cái họ còn phải đối mặt là làm thế nào để tìm kiếm và phân phối sản phẩm đến với khách hàng? Đa phần các doanh nghiệp SaaS đã rất tập trung vào việc tạo ra một sản phẩm cho người dùng nhưng khi sản phẩm đã hoàn tất thì họ lại không biết làm sao để sản phẩm này đến với tay người dùng và họ sử dụng được hết tất cả tính năng để khai thác sản phẩm?
Với bối cảnh đó, đội ngũ Sales SaaS ra đời, nhưng đội ngũ này vẫn là một thử thách do đặc thù của sản phẩm SaaS và độ am hiểu sản phẩm riêng của nó. Chính vì thế mà với bất kỳ SaaS Sales nào thì việc học lại từ đầu hầu như là bắt buộc đối với mọi SaaS Sales. Mà đào tạo thì nhiều khi chính người founder cũng không biết phải đào tạo những gì? Và người SaaS Sales thì cũng chưa hình dùng ra khung năng lực hay khả năng của mình trong vai trò này? Nên quan điểm đầu tiên Minh chọn là “Tuyển dụng thái độ”.
Khi một SaaS Sales đã có thái độ tốt và biết khả năng của mình đến đâu thì họ sẽ biết mình cần làm gì, chủ động ra sao để tiếp cận nguồn kiến thức và kỹ năng mới. Đồng thời, các doanh nghiệp SaaS cũng thành lập ra đội ngũ đào tạo để giúp họ “Đào tạo kỹ năng”. Để đạt được thành tựu trong lĩnh vực SaaS này, người SaaS Sales không cần phải là người xuất sắc, hoàn hảo. Chỉ cần có một thái độ tốt và tinh thần học hỏi mỗi ngày, đây cũng chính là những điều xuất hiện ở các anh/chị leaders trong lĩnh vực SaaS
Nhật Bùi
Tại sao rất khó để đào tạo vị trí SaaS Sales?
Trong lĩnh vực công nghệ, một giá trị đặc thù và thay đổi rất nhanh đó là “thông tin”. Vì vậy, khi một người đảm nhiệm vị trí trong một công ty công nghệ thì điều họ phải cập nhật thông tin và kỹ năng để xử lý thông tin là điều hiển nhiên.
Cụ thể hơn ở vị trí SaaS Sales, đối với bản thân một người đứng ở vị trí này, họ luôn phải là người chủ động trong việc nâng cao năng lực bản thân, từ kiến thức sản phẩm, kỹ năng, và cả thái độ làm việc.
Còn ở vị trí một doanh nghiệp tuyển dụng SaaS Sales, vì sản phẩm SaaS luôn có sự cập nhật và tiếp cận với tệp người dùng bất kể vị trí địa lý nên họ buộc phải yêu cầu SaaS Sales phải có thái độ cầu tiến và có khả năng tự tìm hiểu. Đồng thời, chính họ cũng là người chủ động tìm hiểu và cập nhật kho kiến thức và kỹ năng cho các SaaS Sales khác. Chính điều này tạo nên một vòng tuần hoàn cho sự phát triển của doanh nghiệp SaaS không ngừng nghỉ.
Wilson Lieu

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.