Skip to content
Brand Identity ver 2.0
Share
Explore
Nhận diện bản chất của thương hiệu NextAcademy
Brand Personality (1).jpg

SeGiải thích từng vai tò của bảng nhận diện thương hiệu của NextAcademy

Physicque


Đối với NextAcademy, các hoạt động vật lý mà học viên tương tác là
Đào tạo Offline chuyên sâu về kỹ năng nghề DTC
Các bài giảng trên nền tảng Online của NextAcademy
Đây là một trong những tương tác giữa NextAcademy & Học viên, mang lại trải nghiệm cũng như nhận thấy rõ ràng hơn các giá trị mà NextAcademy xây dựng

Personality


Nếu coi NextAcademy là một con người, thì con người ấy sẽ có tính cách như nào?
Đây là giá trị cốt lõi của NextAcademy:
Integrity
Lifelong Learning
Nhận trách nhiệm
Courage
Sự tôn trọng
Nhìn chung NextAcademy thể hiện bản thân mình trở thành là một trong những người chuyên gia trong lĩnh vực DTC. Trở thành một người mà bất kỳ học viên nào đang bấp bênh, gặp khó khăn trong nhiều mặt có thể tin cậy và nhờ sự hỗ trợ, giải đáp.

Culture


NextAcademy tin tưởng & quyết liệt để tạo ra được giá trị cho giới trẻ thông qua nghề DTC. Với nền tảng hiện tại có rất nhiều sự ảnh hưởng từ công nghệ đến với đời sống & công việc của từng người. Việc một cá nhân hoặc doanh nghiệp có sự chuyển biến trong việc điều hành mô hình kinh doanh của mình thông qua sự hỗ trợ của các nền tảng công nghệ là không có gì lạ. Chính vì thế từ năm 2021, NextAcademy tiên phong trong nghề DTC, đào tạo ra các học viên đủ kiến thức và kỹ năng để tư vấn & đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình Chuyển Đổi Số đạt được mục tiêu là doanh nghiệp số.
Tin vào nghề DTC thời thượng, mang lại giá trị & thu nhập cho giới trẻ và xã hội.

Self-image


Hình ảnh của chính NextAcademy, chính nội tại bên trong NextAcademy luôn là một team vui vẻ,năng động, trẻ trung. Luôn suy nghĩ để khiến cho học viên trải nghiệm tại NextAcademy cảm nhận được sự đặc biệt của chính mình. Thổi một làn gió mới vào trong tư duy của các bạn học viên đầy tiềm năng với các đặc tính:
Chủ động
Sáng tạo
Mang tinh thần kinh doanh

Reflection


Phản ánh hình ảnh của chính học viên. Mỗi học viên khi tham gia vào chương trình học tại NextAcademy đều có khả năng tự nâng cấp bản thân mình, trở thành phiên bản 4.0 của chính mình. Tùy vào khả năng học hỏi, tiếp nhận và khai thác khả năng của chính mình.
Từ đó, học hỏi thêm cách làm việc hệ thống, có số liệu, thực tế với tình hình doanh nghiệp hiện tại.

Relationship


Mối quan hệ giữa NextAcademy và Học viên chính là mối quan hệ:
Chuyên gia
Người thầy hướng dẫn
Người đồng hành

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.