Skip to content
Brand Identity ver 2.0
Share
Explore
Brand Identity

icon picker
Hệ thống văn phòng phẩm

Chữ ký trong Email

Team NextAcademy đã thống nhất lấy mẫu chữ ký này làm chữ ký email cho team.
image.png
Cách tự tạo chữ ký Email:
Bước 2: Chọn Template 1
Bước 3: Điền các thông tin & chỉnh sửa màu sắc
Bước 4: Copy vào phần tạo chữ ký trong Email

Namecard

Lý do tại sao chọn loại Namecard này:
NextAcademy đã chọn Mission là Transform the way people & companies grow. Nên namecard được trực quan 2 chiều linh hoạt với việc họ tùy chọn cách họ nhìn nhận vấn đề & cải tiến.
Hình máy bay tượng trưng cho ý nghĩa “Share Dream” chia sẻ giấc mơ. NextAcademy đang có tầm nhìn là cái nôi của nghề tư vấn Chuyển Đổi Số. Và chọn giới trẻ làm nền móng cho sự phát triển này. Cũng như NextAcademy có một giấc mơ & chia sẻ giấc mơ đó đến các bạn trẻ cùng NextAcademy bay xa lên bầu trời, chạm đến những vùng mà ta chưa đi đến dẫu chỉ trên một chiếc máy bay giấy. Điều đó chứng tỏ các học viện đã tin tưởng NextAcademy đều là các bạn trẻ có tinh thần “Courage - Sự dũng cảm” để bắt đầu chuyến hành trình này.

image.png

Slide làm việc

Brochue


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.