Diplomová práce - Anna Obročníková
Share
Explore
Pokud není uvedeno jinak, výpočty jsou na hl. významnosti 95%.
Výzkumné otázky:
Zjistit, jaký vztah existuje mezi obvyklými výkony na umělé stěně a na pískovcových skalách.
1) Zjistit, zda existuje, vztah a statisticky významný rozdíl mezi maximální výkoností stylem red point na umělé stěně a na skalách v tradičních pískovcových oblastech?
H1: Předpokládám statisticky významnou závislost i rozdíl o velikosti 2 stupně IRCRA stupnice mezi maximální výkoností stylem red point přelezu na umělí stěně a na skalách v tradičních pískovcových oblastech.
2) Zjistit, zda existuje, vztah a statisticky významný rozdíl mezi komfortní výkoností stylem red point na umělé stěně a na skalách v tradičních pískovcových oblastech?
H2: Předpokládám statisticky významnou závislost i rozdíl o velikosti 3 stupně IRCRA stupnice maximální mezi komfortní výkoností stylem red point přelezu na umělí stěně a na skalách v tradičních pískovcových oblastech.
3) Zjistit, zda existuje, vztah a statisticky významný rozdíl mezi komfortní výkoností stylem top rope přelezů na umělé stěně a na skalách v tradičních pískovcových oblastech?
H3: Předpokládám statisticky významnou závislost i rozdíl o velikosti 1 stupeň IRCRA stupnice mezi komfortní výkoností stylem top rope přelezu na umělí stěně a na skalách v tradičních pískovcových oblastech.
Zjistit jaký existuje vztah maximálního výkonu a obvyklého výkonu na stěně a na pískovcových skalách a porovnat tyto vztahy mezi sebou.
4) Zjistit, jaký existuje rozdíl mezi maximální a komfortní výkoností stylem red point na umělé stěně.
H4: Předpokládám statisticky významný rozdíl o velikosti 1 stupeň IRCRA stupnice mezi maximální a komfortní výkoností stylem red point na umělí stěně.
5) Zjistit, jaký existuje rozdíl mezi maximální a komfortní výkoností stylem red point na skalách v tradičních pískovcových oblastech.
H5: Předpokládám statisticky významný rozdíl o velikosti 3 stupně IRCRA stupnice mezi maximální a komfortní výkoností stylem red point na skalách v tradičních pískovcových oblastech.
Zjistit jaký existuje vztah red point přelezu a přelezu top roupe (na druhým) na stěně a na pískovcových skalách a porovnat tyto vztahy mezi sebou.
6) Zjistit jaký existuje rozdíl komfortní výkonosti stylem red point a top rope na stěně.
H6: Předpokládám statisticky významný rozdíl o velikosti 1 IRCRA stupnice mezi komfortní výkoností stylem red point a top rope na umělí stěně.
7) Zjistit jaký existuje rozdíl komfortní výkonosti stylem red point a top rope na skalách v tradičních pískovcových oblastech.
H7: Předpokládám statisticky významný rozdíl o velikosti 3 IRCRA stupnice mezi komfortní výkoností stylem red point a top rope na skalách v tradičních pískovcových oblastech.

Na to jestli je to výkonnost nebo výkon ještě kouknu

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.