Diplomová práce - Anna Obročníková
Share
Explore

Anketní otázky

Jednotlivé otázky:
Účastníš se oficiálních soutěží? (nepočítají se „sranda soutěže“)
Kde preferuješ lezení?
Kolik ti je let?
Jsi muž nebo žena?
Považuješ se za sportovního lezce, nebo za hobby lezce?
Jakou nejvyšší obtížnost jsi vylezl RP?
Jakou nejvyšší obtížnost lezeš stylem RP komfortně (s převahou, nebudeš muset podat maximální výkon)?
Jakou nejvyšší obtížnost lezeš stylem na druhém komfortně (s převahou, předpokládáš, že nespadneš)?
Jak dlouho lezeš na stěně?
Kolikrát týdně lezeš v sezóně?
Jak dlouho lezeš na prvním na stěně?
Na jaké stěně lezeš nejčastěji?
Jakou nejvyšší obtížnost jsi vylezl RP?
Kde jste tuto nejvyšší obtížnost vylezl?
Jakou nejvyšší obtížnost lezeš stylem na druhém komfortně (s převahou, předpokládáš, že nespadneš)? + V jaké lokalitě to předpokládáš?
Jakou nejvyšší obtížnost lezeš stylem RP komfortně (s převahou, nebudeš muset podat maximální výkon)? + V jaké lokalitě to předpokládáš?
Jak dlouho lezeš na písku?
Jak dlouho lezeš na prvním na písku?
Kolikrát týdně lezeš v sezóně?
V jaké oblasti lezeš nejčastěji?
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.