Diplomová práce - Anna Obročníková
Share
Explore
Tento dokument obsahuje výzkumná data k diplomové práci Anny Obročníkové:

Vztah vybraných parametrů lezecké výkonnosti na umělé stěně a na skalách v tradičních pískovcových oblastech


Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.