Učba lučby

Efektivní výuka chemie pro všechny, kteří (se) ji učí
učba, -y f. k učiti, učení uváděním na paměť. Jen u Klareta za lat. monus.
Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 24. 7. 2022).
lučba, -y f. chemie (archaismus)

Novinky

Autor


Učba lučby je blog učitele chemie na Gymnáziu Teplice, absolventa Makromolekulární chemie na VSČHT v Praze, člena krajské komise Chemické olympiády. Více o mě najdete na About.me, Linked.in, Twitteru a Instagramu.
IMG_0638.jpg
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.