icon picker
Sự kiện bé iu

2024

Tháng 1

Bé chụp feedback cho brand JARLY. Brand đã publish hình ảnh bé lên 2 nền tảng Instagram và .
Bé dự định apply vào Thực tập sinh Hỗ trợ sản xuất hình ảnh

Tháng 2

Coming soon...

Tháng 3:

Ngày 22, bé cùng gia đình lên HCM nhận bằng Tốt nghiệp.
Bé thi bằng lái xe hơi.

Unknown

Bé tháo niềng sau 2 năm.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.