icon picker
University

Các đường dẫn quan trọng

HDDKGTHC.jpg

Các giai đoạn học tập

Giai đoạn chuyên ngành

Yêu cầu về việc học

Cần tích lũy đủ 34 tín chỉ bằng các học phần thuộc vào 3 loại: Bắt buộc - Tự chọn ngành - Tự chọn tự do
Bắt buộc: Sinh viên tích lũy ít nhất 04 học phần sao cho đủ tối thiểu 16 tín chỉ.
Tự chọn ngành: Sinh viên tích lũy ít nhất 02 học phần sao cho tối thiểu 08 tín chỉ.
Tự chọn tự do: Nếu số tín chỉ tích lũy thuộc 2 nhóm trên không đủ 34 thì có thể đăng kí ở phần này.

Thực tế

Học kì
Tên học phần
Loại học phần
Số tín chỉ
1
1
Kĩ năng mềm
Tự chọn ngành
3
2
Tổng cộng
3
3
7
Pháp luật đại cương
Bắt buộc cơ sở
0
4
7
Nhập môn Công nghệ phần mềm
Bắt buộc cơ sở
0
5
7
Nhập môn mã hóa - mật mã
Tự chọn tự do (Công nghệ tri thức)
4
6
Tổng cộng
4
7
8
Thể dục 2
Bắt buộc cơ sở
0
8
8
Thiết kế phần mềm
Bắt buộc ngành
4
9
8
Phát triển phần mềm cho thiết bị di động
Bắt buộc ngành
4
10
8
Lập trình Windows
Tự chọn ngành
4
11
Tổng cộng
12
12
9
Kiến trúc phần mềm
Bắt buộc ngành
4
13
9
Quản lí dự án phần mềm
Bắt buộc ngành
4
14
Tổng cộng
8
15
10
Mô hình hóa phần mềm
Tự chọn ngành
4
16
10
Web nâng cao
Tốt nghiệp
0
17
Tổng cộng
4
18
11
Đồ họa ứng dụng
Tự chọn tự do (Thị giác máy tính)
4
19
Tổng cộng
4
There are no rows in this table
Tính đến hết học kì 2 năm 4 (học kì 11), đạt 35 tín chỉ, dư 1 tín chỉ so với qui định. Trong đó:
Đã đủ 4 môn Bắt buộc ngành - 16 tín chỉ
Đã đủ 2 môn Tự chọn ngành (thực tế 3) - 11 tín chỉ
Có 2 môn Tự chọn tự do - 8 tín chỉ

Giai đoạn Tốt nghiệp

Yêu cầu về việc học

Cần tích lũy đủ 10 tín chỉ bằng 1 hoặc nhiều trong các cách thức sau:
Làm luận văn tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Làm thực tập dự án tốt nghiệp (với doanh nghiệp):
Làm đồ án tốt nghiệp (với giảng viên): 6 tín chỉ
Học các môn thuộc loại Tốt nghiệp, mỗi môn 4 chỉ

Thực tế

Học 1 môn:
Web nâng cao
Số tín chỉ: 4
Thời điểm hoàn thành: Xong học kì năm 4
Làm đồ án tốt nghiệp:
Các thành viên khác: Vũ Đức Dũng, Thái Chí Hiện, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Thiên Phú
Các giảng viên hướng dẫn:
Nguyễn Đức Huy
Thời điểm bắt đầu - Buổi gặp đầu tiên trao đổi ý tưởng: 21/10/2023
Thời điểm hoàn thành dự kiến:

Chương trình học

Năm 3
0
blue and white abstract painting
Học kì 1
blue and yellow digital wallpaper
Học kì 2
Học kì 3
Khung thời gian
29/05/2023 - 19/08/2023
Thi giữa kì
10/07/2023 - 15/07/2023
Thi cuối kì
21/08/2023 - 31/08/2023
Các môn học
Năm 4
0
pen on paper
Học kì 1
Các môn học
silver laptop computer with assorted logo screengrab
Học kì 2
Khung thời gian
08/01/2024 - 15/04/2024
Các môn học

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.