icon picker
Tenta


Områden:
Clean Code principer
SOLID
JUnit basic-annotations
Viktigaste Assertions

Hjälpmedel: Penna & Papper
Plats: Skrivs på plats i skolans lokaler
Ha koll på förklaringen och användningen av de grundläggande test-kommandona:
@Test,
AssertEqual & AssertNotEqual
assertTrue & assertFalse
Before & after
Displayname
RepeatedTest
Delta

Förklara kort vart i CI/CD som automatiserade tester kommer in samt vilken relevans och funktion de har

Kunna redogöra kort kring 5 principer för Clean Code

Kunna redogöra kort kring konceptet runt och värdet av Test Driven Development
Kunna redogöra kort kring grunden i Selenium
Kunna redogöra kort kring grunden i JUnit 5

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.