icon picker
Inlämning


Görs (fördelaktigt) 2 & 2.
Inkluderar:
JUnit test
Selenium
Github Actions Workflow

Fredag v 13
Presentation (boka tid):
Lämnas in senast:
23:59

Görs bäst 2 och 2

Unit-test

1. Kravställ gentemot varandra vilka 2-3 nya features ni vill ha i ert projekt, som den andre ska bygga test och lösning för.

2. Skriv 2-3 stycken unit-test samt implementering vardera för varandra på era tidigare / helt nya javaprojekt med hjälp av JUnit 5.
Det ska som sagt vara för features som INTE redan finns.
Använd testkollarna assertEqual / assertNotEqual, assertTrue /assertFalse samt annoteringarna BeforeEach och DisplayName.
3. Bedöm din studiekamrats kod och se om det finns förbättringar och refactoring att göras för att uppfylla bättre cleancode-följande. Implementera i sådana fall denna refactoring.

Redogör under presentationen vilka steg som tagits och varför du byggt upp testerna, implementeringen och refactoringen som du har gjort.
Ha en Github Actions workflow som automatisk genomför dina unit-tester innan de godkänns och läggs in i Github branchen.

Webtest

Kravställ och skriv 1 stycken webbtest vardera för varandra på era tidigare webbprojekt för ny eller befintlig funktionalitet.
Använd följande automatiska steg:
navigering till adress, avläsning av textvärde, mata in text i textfält, tryck på knapp i webb-element

bild.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.