icon picker
Resurser


Få Inspect / granska element & console på Safari mac


Färg palett-generator
Här finns även en generator som skapar CSS för exakt den gradient ni vill ha:

Typsnitt:

Bildredigering:

Bilder:

Videos:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.