icon picker
Sammankopplande


Importerar en Javascript-fil
href =Länken till din css-fil
script-taggen visar för datorn att det är ett script som ska läsas in
// src =förkortning av source (samma som med img-element för bilder)
<script type="text/javascript" src="my-script-file.js" ></script>
// javascript-fil inuti en mapp : src=“javascriptmappen/min-js-fil.js” eller src=”js/min-js-fil.js”
// En extern javscriptfil: src=“https://url-link-to-the-file.com/the-js-file.js”

Importerar en CSS_fil
href =Länken till din css-fil , samma som vi gör med en <a>-länk
Link är inte en länk vi trycker på utan en länk vi hämtar hem en fil ifrån.
<link rel="stylesheet" href="my-web-styling.css" >

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.