Resurser

Handoff


Hur / när man ger över grunderna i design-innehållet till en utvecklare.
Tex få in färger, typsnitt, bilder exakta mått för avstånd och storlekar m.m.
Ger dem även möjlighet att ställa frågor samt informera
Zeplin

Loading…
Loading…
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.