SEO

icon picker
YOAST

Denna vy finner du inne på varje inlägg och sida i Wordpress när du har Yoast installerat.
OBS! Både SEO-indikationen och Läsbarhets-indikationen behöver balanseras med att först och främst ha innehållsrikt och värdeskapande innehåll - Yoast rekommendation är endast tekniskt understöd.
Screenshot 2021-12-22 at 01.55.40.png
Du får här i sidopanelen tekniskt stöd kring din SEO & läsbarhetför extraåtgärder samt en indikation från röd, orange till grön i hur bra du täcker grunderna i SEO- & läsbarhetsdelen.
Screenshot 2021-12-22 at 01.55.55.png
Samma vy finner du även om du bläddrar ner i inläggets /sidans redigeringsvy.
Här finner du också inställningar för hur inlägget / sidan ska se ut i Googles sökresultat samt vid delning på sociala medier
Screenshot 2021-12-22 at 01.57.09.png
Se till att välja en nyckelordsfras som inlägget / sidan kretsar kring. Det är detta Yoast använder i sin relevansbedömning kring den texten du skrivit för att ge dig ett tekniskt understöd.
I ett skarpt arbetssammanhang har du sannolikt betalversionen av YOAST (eller liknande SEO-stödverktyg) och kan då koppla på relaterade nyckelordsfraser och synonymer för att få mer ytterligare mer relevant tekniskt stöd och rekommendationer.
Screenshot 2021-12-22 at 01.58.52.png
Du kan sätta ihop din Google-rubrik med antingen fritext eller dynamiska variabler. Såsom hemsidans namn, sidans titel och rubrik m.m.
Screenshot 2021-12-22 at 01.58.07.png
Du kan även koppla på fler nyckelordsfraser (premium) samt markera ut ifall inlägget / sidan utgör en extra viktig komponent på siten (tex om oss / produkten) eller ett extra viktigt inlägg som du vill att YOAST ska lägga extra vikt på i sin SEO-granskning.
Screenshot 2021-12-22 at 02.00.37.png
under avancerat kan du även specifikt välja om just detta inlägg / denna sida ska listas av Google / andra sökmotorer samt om det finns en “kanonisk” url kopplat till just detta content, om det tex är så att detta innehåll är väldigt likt eller identiskt något annat inenhåll på sidan som Google ska värdera högre istället.
Screenshot 2021-12-22 at 02.01.49.png
Under läsbarhet får du tekniskt understöd i hur bra din text flyter på och om den är (rent grammatiskt och strukturmässigt) indikeras vara av hög läsbarhet. Tryck på ögat för att markera i texten vart du redan har bra skriven text eller vart du behöver komplettera / justera.
OBS! Både SEO-indikationen och Läsbarhets-indikationen behöver balanseras med att först och främst ha innehållsrikt och värdeskapande innehåll - Yoast rekommendation är endast tekniskt understöd.
Screenshot 2021-12-22 at 02.03.26.png

I listvyn för inlägg och sidor kan du även filtrera på och enkelt se vilka inlägg & sidor som har fått bra betyg av Yoast inom SEO eller läsbarhet samt vilka som kan behöva granskas ytterligare.
Screenshot 2021-12-22 at 02.05.45.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.