Wordpress

Teman

Teman

Välj, förhandsgranska och aktivera bland dina installerade teman (du har bara ett aktiverat i taget och kan växla mellan dem).
Teman är helt enkelt färdigskrivna templates i CSS / PHP rent utseende- och strukturmässigt som gör de lättare för dig att få till grunden i din site. Kom ihåg att du ändå kommer behöva göra inställningar, val och inlägg för att få det att se ut precis så som temat visar i sin preview och i sina förslag.
Vissa team kostar men många är gratis (som ibland vill att du låser upp betalfunktioner)
Screenshot 2021-12-22 at 02.31.32.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.31.39.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.31.47.png
Du kan lägga till nya teman, söka efter specifika, se populära och filtrera på relevanta tema-funktioner du vill att temat ska ha.
Screenshot 2021-12-22 at 02.32.25.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.33.54.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.34.09.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.34.31.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.35.32.png

Tryck sedan på förhandsgranska för att testa temat eller installera för att få ner ditt tema, kom ihåg att du sedan måste aktivera ditt tema om du vill ha det aktivt . Utseende → teman → aktivera
Screenshot 2021-12-22 at 02.35.07.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.